CBF-Erkenningspaspoort

Stichting JIJ

Stichting JIJ biedt persoonlijke en laagdrempelige ervaringsdeskundige ondersteuning in iedere fase van (herstel van) eetproblematiek.

Dit willen we oplossen

Stichting JIJ levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en draagt bij aan duurzaam herstel.

Dit is waar we trots op zijn

Uit de waardering van onze doelgroep blijkt dat wij van grote betekenis zijn voor hen. Dat is waar we het voor doen. Daarnaast zijn we er trots op dat wij hebben bewezen dat verantwoorde inzet van ervaringsdeskundigheid van meerwaarde is in de zorg in Nederland.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

130

Erkend sinds

01 juni 2022

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 298.524

Stichting JIJ wil door middel van het verkrijgen van duurzame financiering zich verder doorontwikkelen en daarmee nog meer mensen tijdens hun herstelproces van eetproblematiek van kwalitatief goede ervaringsdeskundige ondersteuning kunnen voorzien. Ook naasten ontvangen steun.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 255.432

  1. Het kosteloos en anoniem aanbieden van ervaringsdeskundige informatie, advies en steun via diverse contactmogelijkheden op maat.
  2. Het openstellen van een inloophuis met diverse op duurzaam herstelgerichte activiteiten, workshops en trainingen.
  3. Het organiseren van ondersteuningsgroepen op verschillende herstelniveaus, ondersteunt door ervaringsdeskundigen.
  4. Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops voor naasten van mensen met eetproblematiek en ook voor(zorg)professionals en verwijzers.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 319.301

Subsidies van diverse Fondsen en van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland, (lage) eigen bijdrage van cliënten, donaties, onderverhuur van ruimtes, samenwerking tegen vergoeding met GGZ in het kader van nazorg.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?