CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Kinderfeest

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van kinderarmoede door kinderen in armoede in Nederland een kinderfeestje met hun vriendjes te geven.

Dit willen we oplossen

Elk jaar krijgen duizenden kinderen in Nederland geen kinderfeestje Juist wanneer het thuis moeilijk is verdient een kind de positiviteit van een kinderfeestje Dit zijn helaas gemiddeld 2 kinderen per klas Wel jarig. Geen kinderfeestje? Daar willen we iets aan doen!

Dit is waar we trots op zijn

We bestaan inmiddels jaar. De afgelopen jaren hebben we heel hard gebouwd aan de stichting. We hebben mooie netwerken aangelegd en een stevige fundering gecreëerd. Maar het meest trots zijn we op alle gezichten die we hebben laten stralen op hun verjaardag. Door heel Nederland!

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

45

Erkend sinds

01 januari 2022

Sector

Welzijn

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 127.093

We hebben als doel om in 2022 minimaal 1000 kinderen door heel Nederland een onvergetelijke verjaardag te geven. Dit aantal zal elk jaar groeien. Wij hebben de ambitie om in 2030 1% van de doelgroep van 300.000 kinderen in armoede een feestje te geven -> 3000 feestjes!

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 43.422

  1. Groeien naamsbekendheid, vergroten marktaandeel. We versterken onze financiële positie door garanderen van continuïteit.
  2. Stabiliseren en laten groeien vrijwilligerspool. Vele handen maken licht werk en zorgen voor verbinding.
  3. Laten groeien van ons netwerk in hulpverlenersland. Grotere naamsbekendheid -> meer aanmeldingen van jarige kinderen om te verrassen.
  4. Laten groeien van ons zakelijke netwerk. Business clubs, bedrijven, service clubs en corporate foundations kunnen veel voor ons betekenen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 147.007

Door alle mogelijke kanalen/activiteiten op een creatieve wijze in te zetten. Corona heeft onze inkomsten doen slinken dus we zijn hard op zoek naar nieuwe manieren om funding te genereren. We sparren hier graag over met potentiele donateurs. Samen kunnen we meer bereiken!

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?