CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Liox

Het bewustzijn van kunst en cultuur in de maatschappij stimuleren en de verbinding daartussen versterken.

Dit willen we oplossen

Een tekort aan algemene interesse in kunst en cultuur van de Nederlandse samenleving. Deze kunst en cultuur bestaat voornamelijk uit erfgoed, beeldende kunst en kunstwerken.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Liox is trots op het kunnen bijdragen aan een verhoogde affiniteit met kunst & cultuur voor diverse bevolkingsgroepen, zoals studenten en mensen met een beperking.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

29

Erkend sinds

01 december 2021

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 88.807

Een vergroot bewustzijn en interesse in kunst en cultuur door de Nederlandse samenleving.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 77.423

  1. Via het organiseren van evenementen in culturele ANBI's (www.stichtingliox.nl)
  2. Door het functioneren als verbindende partij tussen doelgroepen en de cultuursector.
  3. Door het verstrekken van informatieve pakketten over kunst en cultuur van culturele instellingen aan doelgroepen.
  4. Door mensen die zich inzetten voor en met stichting Liox te verbinden om zich aan te sluiten bij de missie (studenten, vrijwilligers, etc.)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 88.974

Door het werven van gelden (Beleidsplan hoofdstuk 7)

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?