CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Nepal

Onderwijs is de weg naar ontwikkeling en emancipatie. Gezondheid en economische zelfstandigheid zijn voorwaarden die wij mede ondersteunen.

Dit willen we oplossen

Het ontbreken van mogelijkheden tot scholing voor kinderen uit kansarme lagen van de bevolking. Het ontbreken van ontwikkelingsmogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Het ontbreken van bewustzijn op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Dit is waar we trots op zijn

De 300projecten die we sinds 1993 o.a. in samenwerking met Wilde Ganzen en World Vision Advacacy Forum NGO uitvoeren en waarvan er 270 voltooid zijn.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nepal

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2011

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

18 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 184.329

Het bouwen, dan wel renoveren van scholen in rurale omgevingen, inclusief leraren en leermiddelen. Het aanbieden van financiële middelen om scholing te bekostigen. Het betalen van kleinschalige projecten. Het geven van opleidingen op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 139.132

  1. Financiering totale projecten.
  2. Aanbieden beurzen.
  3. Doneren startkapitaal.
  4. Uitwisseling tussen Nederlandse specialisten en Nepalese artsen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 227.253

Wij vragen donaties aan particulieren en organisaties die ons soort doelen steunen. Dit door direct aanschrijven, website en Facebook.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?