CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Oasis

Hoop en toekomst geven aan de mensen in India.

Dit willen we oplossen

Gezonde maaltijden, kleding, gezondheidszorg, een opleiding en een veilige jeugd zijn in India niet vanzelfsprekend vanwege armoede. Stichting Oasis wil daar wat aan doen.

Dit is waar we trots op zijn

In een van de daycares zijn we al twintig jaar actief en maken we echt het verschil. Door duurzame investering van lokale partners halen kinderen bijvoorbeeld als eerste van hun generatie een diploma en kunnen zo ontsnappen uit de cirkel van armoede.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

India

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 februari 2023

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 184.473

Met de daycare activiteiten (huiswerkbegeleiding) en coaching classes willen we de cirkel van armoede doorbreken. Met de community health programs willen we gezondheid zorg meer bereikbaar maken en door de tailoring classes willen we vrouwen zelfstandigheid geven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 168.772

  1. In de daycare helpen we kinderen met huiswerkbegeleiding, kleding, voedsel, veilige omgeving en veel liefde en aandacht.
  2. In arme gebieden met nauwelijks medische voorzieningen, bieden we vanuit gezondheidsklinieken en outreaches medische hulp en voorlichting.
  3. Met de tailoring classes willen we vrouwen zelfstandigheid en zelfvertrouwen geven door het verkrijgen van eigen inkomsten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 107.971

De inkomsten van de stichting bestaan uit beleggingsopbrengsten en sponsorgelden. Tezamen met de gedeeltelijke intering op het vermogen zullen deze worden aangewend voor de financiering van hulpverleningsprojecten in India.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?