CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Pater Schlooz

Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn.

Dit willen we oplossen

Hulp verlenen aan personen of instellingen die zich ten doel hebben gesteld zorg en verpleging te bieden aan zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustzijnsbevordering, de opvang van kinderen in Tamil Nadu, India.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvolle micro-finance project, waarvan de resultaten zichtbaar en meetbaar zijn. De zorg voor de HIV-jongeren, die verstoten zijn in de dorpen in Tamil Nadu. Daarnaast worden langlopende projecten ondersteund met name gericht op onderwijs en zorg voor kinderen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

India

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2012

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 162.738

De verbetering van de levensstandaard en levensverwachting, waarbij voldaan wordt aan de elementaire levensbehoeften, hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen, vrouwen en HIV-geinfecteerden in Tamil Nadu, India.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 161.570

  1. Financiële ondersteuning van relatief kleinschalige projecten met grote sociaal maatschappelijke impact en een maximaal sociaal rendement.
  2. Financiering van vergroeningsmaatregelen die bijdragen aan kostenverlaging (bv. inzet van zonne-energie) in scholen en instellingen
  3. Samenwerking met plaatselijke NGO's en vrijwilligers

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 147.825

Giften van Particuliere 'vrienden', acties van scholen, donaties van ondernemers, sponsoring door goede doelen organisaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?