CBF-Erkenningspaspoort

Stichting TAAI

Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling en uiteindelijk genezing van Cystic Fibrosis (CF).

Dit willen we oplossen

Stichting TAAI heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren naar de ongeneeslijke ziekte Cystic Fibrosis (CF, Taaislijmziekte) door middel van financiële bijdragen. Er is al veel baanbrekend onderzoek gedaan met prachtige resultaten, maar nog niet genoeg!

Dit is waar we trots op zijn

Stichting TAAI kon binnen 1 jaar na de oprichting het Erasmus MC een subsidie van ruim 450.000 euro verlenen voor hoopgevend onderzoek dat bijdraagt aan de genezing van taaislijmziekte (CF): het TERRIFIC project. TERRIFIC staat voor TAAI-ERasmus Research Initiative to FIght CF.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

20

Erkend sinds

01 september 2021

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 508.908

Er zijn bijna 1.500 mensen met CF in Nederland en slechts 109 mensen boven de 50 jaar. Dit zijn onacceptabele getallen. Meer onderzoek is noodzakelijk. Stichting TAAI zet zich met hart en ziel in om wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op genezing van CF te realiseren.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 454.800

  1. De jaarlijkse, informatieve benefietavond, gehouden rond de geboorte van Stichting TAAI op 8 februari waar tevens fondsen geworven worden.
  2. De jaarlijkse Dutch CF Run, gehouden rond 8 september op Wereld CF Dag. Een fondsenwervend event waarbij ook de CF centra betrokken worden.
  3. De jaarlijkse Golf 4TAAI dag met veiling, gehouden in het voorjaar, waarbij zoveel mogelijk geld bijeen gebracht wordt.
  4. De grote kerstbomen actie, waarbij een sponsor auto's ter beschikking stelt om de bomen rond te brengen. Opbrengst is geheel voor TAAI.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 786.378

Stichting TAAI heeft een vast donateursbestand, initieert 4 grote fondsenwervende acties per jaar, naast andere acties zoals de scholenacties, en richt zich tot andere stichtingen, fondsen en instellingen voor geldelijke ondersteuning. Ook zet TAAI in op Social Media.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?