CBF-Erkenningspaspoort

Stichting van het Kind

Kinderen binnen jeugdzorg stimuleren om zich te ontwikkelen en een zelfredzaam bestaan op te bouwen en voorlichting hierover geven.

Dit willen we oplossen

Het is onze ambitie dat kinderen en jongeren die helaas niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen, een betere toerusting krijgen, zodat ze – wanneer ze volwassen zijn – meer zelfredzaam zijn en dezelfde kansen krijgen als kinderen die in de maatschappij opgroeien.

Dit is waar we trots op zijn

Verbinding en commitment: We breiden het aantal jeugdzorg-organisaties, waarmee we samenwerken uit. Het commitment, dat we krijgen van organisaties, die onze werkzaamheden ondersteunen, groeit en het aantal donateurs neemt toe, waardoor we steeds meer kinderen kunnen helpen.

Medewerkers

7,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.339.772

Vanaf het moment van hun uithuisplaatsing willen wij deze groep kinderen en jongeren helpen met concrete, praktische ondersteuning waardoor ze meer zelfredzaam in de samenleving komen te staan. Uniek aan Stichting van het Kind is dat kinderen meebeslissen over de projecten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.679.728

  1. Ontplooiing: Meedoen in de samenleving Talenten zichtbaar maken en benutten: jongeren helpen hun leven weer op rit te krijgen.
  2. Ontspanning: Talenten zichtbaar maken en benutten door sporten (sportproject) en kinderen laten opbloeien door het aanbieden van vakanties.
  3. Ontmoeting: door uitgifte WIJ-magazine met tips voor jongeren door jongeren.
  4. Voorlichting. Meer bekendheid creëren over mogelijkheden van pleegouderschap en het werven van nieuwe pleegouders.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.255.741

Stichting van het Kind werft haar fondsen bij particulieren (donaties, giften en collecten), het bedrijfsleven (donaties) en bij andere maatschappelijke en kerkelijke instellingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?