CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling biedt levensreddende noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd zijn 117,3 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en (dreigend) geweld en natuurrampen.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Vluchteling is in staat in samenwerking met partners snel en efficiënte noodhulp te bieden aan mensen in nood. Wij zijn een "no nonsens"'organisatie met betrokken medewerkers. Dit maakt dat wij in staat zijn snel te handelen waar nodig.

Medewerkers

43,7

Actief gebied

34 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Vluchtelingen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 38.877.523

De omstandigheden waarin mensen op de vlucht moeten overleven zijn vaak schrijnend, er is een gebrek aan alles. Wij helpen met wat het hardste nodig is, variërend van voedsel, schoon drinkwater, onderdak en sanitair tot medische zorg en onderwijs.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 35.173.012

  1. Acute noodhulp en hulp bij wederopbouw op gebied van gezondheid, onderwijs, economisch welzijn, bescherming en zelfredzaamheid.
  2. Voorlichting: Het Nederlandse publiek informeren over humanitaire crisissen en mensen die moeten vluchten als gevolg van oorlog en geweld.
  3. Pleitbezorging: Wij geven mensen op de vlucht een stem door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 37.768.613

via baten particulieren, bedrijven, loterijen, subsidies overheden, baten andere organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?