CBF-Erkenningspaspoort

Stichting voor Vluchteling-Student UAF

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit willen we oplossen

Talentvolle vluchtelingen hebben zonder advies, begeleiding en financiële steun vaak geen mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen en succesvol te integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale trajecten (leren en werken tegelijk) die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Deze trajecten leveren een win-win-situatie op voor vluchteling en samenleving.

Medewerkers

79,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

350

Erkend sinds

01 juli 2000

Sector

Welzijn

Doelgroep

Vluchtelingen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 9.998.592

We zijn ervan overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.476.585

  1. We adviseren en begeleiden onze cliënten op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We nemen financiële drempels weg.
  2. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.
  3. Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale (leer-werk) trajecten die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.
  4. We signaleren knelpunten en treden op als belangenbehartiger voor gevluchte studenten en professionals.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 10.526.043

We zijn voor onze middelen afhankelijk van bijdragen van particuliere donateurs, nalatenschappen, bijdragen van bedrijven en onderwijsinstellingen, vermogensfondsen, de Nationale Postcode Loterij en subsidie van het ministerie van OCW.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?