CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Vrienden Ashram

Kansarme kinderen in India door goed onderwijs en opvoeding weer toekomstperspectief bieden.

Dit willen we oplossen

Kansarme kinderen in India toekomstperspectief geven door goed onderwijs te bieden op lager en middelbaar niveau. Een deel van onze doelgroep woont permanent in het kinderhuis dat aan deze school is gelieerd; ook dit kinderhuis wordt door ons ondersteund.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 1996 stabiel contact met de leiding van de Ashram. We hebben in deze periode veel grotere en kleinere projecten met succes afgerond. We kennen persoonlijk veel kinderen die na hun opleiding stabiele werk- en gezinsrelaties hebben kunnen opbouwen en goed functioneren.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

India

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 september 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 19.989

Opvoeden van, en onderwijs bieden aan kansarme kinderen. Na behalen van een schooldiploma hebben deze kinderen kans op een goede baan en zijn ook voor hun arme familieleden van grote ondersteunende betekenis, waardoor wij aan vermindering van de armoede in India bijdragen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 18.251

  1. Het onderwijs op de eigen school van de Ashram verbeteren en ondersteunen. Dit doen wij zowel financieel als met deskundigheidsbevordering.
  2. Welzijnsverbetering van kansarme, deels getraumatiseerde kinderen die voor kortere of langere tijd in het kinderhuis wonen. .
  3. Ondersteuning van de staf van school en kinderhuis met adviezen en regelmatig contact.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 21.198

van regelmatige giften, sommige middels een contract en via eenmalige acties tijdens jubilea, verjaardagen , bazaars etc.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?