CBF-Erkenningspaspoort

Stichting WOL

Stichting WOL: voor onderwijs en beroepsvorming in Burkina Faso!

Dit willen we oplossen

Bestrijden van armoede, onwetendheid, analfabetisme, werkeloosheid en migratie in Burkina Faso. Voorkomen dat jongeren vallen voor de verleidingen van terroristen en criminaliteit. Gelijke kansen voor meisjes en jongens / mannen en vrouwen in het ontwikkelingsproces.

Dit is waar we trots op zijn

Realisatie van Onderwijscomplex Zoodo met basisonderwijs, voortgezet onderwijs en vijf beroepsopleidingen in de stad Ouahigouya. Honderden jongeren die een vak hebben geleerd en een eigen inkomen kunnen verwerven. Onderwijs bieden aan ontheemde leerlingen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Burkina Faso

Vrijwilligers

10

Erkend sinds

01 oktober 2015

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 327.853

Ondersteunen van het bestaande onderwijs bij de opvang van ontheemde leerlingen. Bevorderen van beroepsonderwijs aan jongeren (meisjes en jongens) zodat zij een eigen inkomen kunnen verwerven en kunnen bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van hun land.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 325.533

  1. Ondersteuning van Onderwijscomplex Zoodo (basisschool, lyceum en 5 beroepsopleidingen) en scholen waar ontheemde leerlingen zijn opgenomen.
  2. Voorlichting aan de bevolking over het belang van beroepsonderwijs en onderwijs voor meisjes en vrouwen voor de ontwikkeling van het land.
  3. Opzetten van een trainingscentrum voor jongeren na het behalen van hun vakdiploma om getraind te worden in zelfstandig ondernemerschap.
  4. Samenwerking met lokale bedrijven om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en kwalitatief goede stageplaatsen voor jongeren te creëren.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 309.440

Donaties van particulieren en andere organisaties zonder winststreven, subsidies van medefinancieringsorganisaties. Kleinschalige fondsenwervingsacties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?