CBF-Erkenningspaspoort

Stop Pesten Nu

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten

Dit willen we oplossen

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten.

Dit is waar we trots op zijn

* Wij zijn het enige erkende goede doel tegen pesten in NL, CBF keurmerk sinds 1/5/21. * Onze website is Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO * Aanspreekpunt voor Landelijke media * ANBI-status * Samenwerkingen met met redacties en BN'ers * lid van Goede Doelen Nederland

Medewerkers

0,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 mei 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 22.363

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisatie, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 21.381

  1. Kennis-, Informatie- en Expertisecentrum met dagelijks nieuwe artikelen/berichten op de website en social media.
  2. Kenniscentrum Pesten & Kenniscentrum Online Pesten: Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis, tips, tools & adviezen
  3. Kennisbank met informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wetgeving, Handreikingen
  4. Campagnes, Vraagbaak voor redacties & journalisten inhoudelijke items, Lesmaterialen, Dag tegen Pesten, Week tegen Pesten

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 16.128

Stichting Stop Pesten Nu is volledig afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Wij ontvangen (nog) geen subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?