CBF-Erkenningspaspoort

StotterFonds

Wij willen deugdelijke informatie geven over stotteren en daardoor de sociale en maatschappelijke impact van stotteren sterk verminderen.

Dit willen we oplossen

Wij willen alle mythes en taboes rond stotteren ontkrachten door onze bijdrage aan het (wetenschappelijk) doorgronden van stotteren. Daardoor vermindert de impact van stotteren als sociaal en maatschappelijk probleem. Personen met stotteren krijgen nog niet altijd gelijke kansen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn er trots op dat wij al vele jaren een campagne hebben kunnen voeren op Wereldstotterdag 22-10. Door het geven van informatie is er al veel meer bekend bij het grote publiek over stotteren en geven we mensen met stotteren een platform. We maakten stotteren bespreekbaar.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2016

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 65.616

Wij willen het fenomeen stotteren doorgronden en die kennis bij iedereen die ermee te maken heeft laten aankomen. Als gevolg daarvan kan en moet de impact van stotteren sterk verminderen. Preventie van stotteren bij jonge kinderen is daarbij een belangrijk speerpunt.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 59.000

  1. Een website met actuele en wetenschappelijke informatie over stotteren voor alle leeftijden en verschillende mogelijkheden voor therapie.
  2. Vraagbaak voor mensen met stotteren en/of alle andere personen die hier (in)direct mee te maken hebben of hier meer over willen weten.
  3. Een landelijke campagne op wereldstotterdag (22-10) en het ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal voor alle leeftijden.
  4. Het (financieel) ondersteunen en/of faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en/of verzamelen van kennis over (alle vormen van) stotteren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 33.900

Onze inkomsten bestaan vnl. uit bijdragen vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Ned. Ver. voor Stottertherapie (NVST) en de patiëntenvereniging Demosthenes. Een (relatief) klein deel van onze inkomsten komen uit donaties, giften, schenkingen en verkoop van producten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?