CBF-Erkenningspaspoort

Sumbing Bibir

Sociale steun aan kinderen met schisis, operaties betalen, trainen van lokale chirurgen, en onderzoek van aangeboren gezichtsafwijkingen

Dit willen we oplossen

Kinderen met een zichtbare aangeboren afwijking in hun gezicht hebben een weinig benijdenswaardige positie in de maatschappij. Wij willen hun toekomstperspectief duurzaam verbeteren door hen te opereren en het gezin te steunen op weg naar een volwaardige plaats in de samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Wij organiseren vrijwel ieder jaar 2 missies in Indonesië waarin 40-60 kinderen worden geopereerd. Wij hebben tientallen lokale chirurgen getraind. In India ondersteunen wij een kindertehuis voor deze kinderen waar zij huisvesting, medische zorg en onderwijs krijgen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

12

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 138.041

* Lokale chirurgen kunnen zelfstandig opereren zonder financiële steun en specialistische kennis van Sumbing Bibir * Kinderen met schisis en andere beperkingen nemen als volwaardige leerlingen aan onderwijs deel * Zij kunnen op den duur zichzelf redden in een veilige omgeving.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 128.486

  1. Door operaties te doen via intensieve en langlopende samenwerking met lokale en Nederlandse partners, organisaties en ziekenhuizen.
  2. Met masterclasses, online onderwijs en hands-on training leren wij lokale medische professionals zelfstandig zorg te verlenen.
  3. Door maatschappelijk ondersteuning van gezinnen met een kind met schisis in samenwerking met onze lokale partners.
  4. Door wetenschappelijk onderzoek naar effectieve, efficiënte en betaalbare zorg.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 159.627

Dankzij de vrienden en partners van de stichting, onze eigen acties en acties van serviceclubs, fondsen en kerken realiseren wij onze doelstellingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?