CBF-Erkenningspaspoort

Support Casper (stichting OAK)

Fondsen werven om het onderzoek naar een betere behandelmethode met behulp van viro-immunotherapie bij alvleesklierkanker mogelijk te maken.

Dit willen we oplossen

Wij willen van de ziekte alvleesklierkanker waaraan acht mensen per dag sterven in Nederland een chronische ziekte maken met behoud van kwaliteit van leven. Wij werken aan het onderzoek naar een nieuwe behandelmethode met een team van 40 doctoren, wetenschappers en medewerkers.

Dit is waar we trots op zijn

Wij waar trots op zijn: wij hebben in de ruim 6,5 jaar dat wij bestaan al 17 miljoen euro opgehaald. Wij hebben met dit geld inmiddels 22 wetenschappelijke medewerkers voor langere tijd verdeeld over drie ziekenhuizen kunnen aanstellen. Onze aanpak is veelbelovend. .

Medewerkers

3,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Chronisch zieken

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.452.046

Door het onderzoek dat opgestart is naar een betere behandelmethode bij alvleesklierkanker o.a. door middel van de oncolytische viro-immunotherapie en de dendritische celtherapie is het mogelijk mensen langer te laten leven met behoud van kwaliteit van leven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.840.754

  1. De nieuwe behandelmethode is de viro-immunotherapie. Hierbij worden oncolytische virussen gebruikt voor de bestrijding van tumoren.
  2. Het preklinische onderzoek: het testen van de nieuwe behandelmethoden in laboratoria op werkzaamheid en veiligheid.
  3. Het translationeel onderzoek: het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid bij een kleine groep patiënten.
  4. Het klinisch onderzoek: onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe behandelmethode om kans op een langer leven te vergroten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.967.138

Onze donaties ontvangen wij vanuit acties en events, van bedrijven en particulieren en van stichtingen, fondsen en nalatenschappen. Wij zijn zeer actief: houden eigen events zoals het twee jaarlijkse gala, de jaarlijkse golfdag en faciliteren ieder event dat voor SC wordt gedaan.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?