CBF-Erkenningspaspoort

Support Casper (stichting OAK)

Support Casper werft fondsen om innovatieve behandelmethoden met behulp van viro-immunotherapie bij alvleesklierkanker mogelijk te maken.

Dit willen we oplossen

Wij willen van de ziekte alvleesklierkanker waaraan 8 mensen per dag sterven in Nederland, een chronische ziekte maken met behoud van kwaliteit van leven. Wij werken aan de onderzoeken naar innovatieve behandelmethoden met een team van 40 doctoren, wetenschappers en medewerkers.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben in de 9 jaar dat wij bestaan, 23 miljoen euro opgehaald. De pre-klinische onderzoeken en inmiddels klinische studies met positieve resultaten, die allemaal vervolg krijgen. Begin 2025 start de eerste klinische studie met virussen in de geopende ATMP-ruimte. .

Medewerkers

3,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.452.046

Door het onderzoek dat opgestart is naar een betere behandelmethode bij alvleesklierkanker o.a. door middel van de oncolytische viro-immunotherapie en de dendritische celtherapie is het mogelijk patiënten langer te laten leven met behoud van kwaliteit.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.840.754

  1. De nieuwe behandelmethode is de viro-immunotherapie. Hierbij worden oncolytische virussen gebruikt voor de bestrijding van tumoren.
  2. Het preklinische onderzoek: het testen van de nieuwe behandelmethoden in laboratoria op werkzaamheid en veiligheid.
  3. Het translationeel onderzoek: het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid bij een kleine groep patiënten.
  4. Het klinisch onderzoek: onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe behandelmethode om kans op een langer leven te vergroten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.967.138

Onze donaties ontvangen wij vanuit acties en events, van bedrijven en particulieren en van stichtingen, fondsen en nalatenschappen. Wij zijn zeer actief: houden eigen events zoals het 2-jaarlijkse gala, de jaarlijkse golfdag en faciliteren iedere actie die voor SC wordt gedaan.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?