CBF-Erkenningspaspoort

't Praethuys

Informele ondersteuning voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, bij henzelf of bij hun naasten

Dit willen we oplossen

Psychosociale druk verlichten bij allen die op wat voor wijze dan ook te maken hebben of krijgen met kanker.

Dit is waar we trots op zijn

't Praethuys heeft zich in Alkmaar en de omringende gemeenten een plaats veroverd; men weet wat we doen en de doelgroepen weten ons te vinden. Particulieren, bedrijven, fondsen, de gemeente en organisaties zijn bereid ons de middelen te verschaffen om ons doel te realiseren

Medewerkers

1,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

70

Erkend sinds

01 december 2018

Sector

Welzijn

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 141.538

We willen bereiken dat iedereen die op welke wijze dan ook met kanker te maken krijgt, weet van het bestaan van ons huis en weet dat daar een luisterend oor kan worden gevonden. De daarvoor benodigde financiële middelen willen we zien te verwerven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 99.435

  1. Aanbieden van lotgenotencontact, ontspanning, creativiteit en informatie door geschoolde vrijwilligers, onder leiding van de coördinator.
  2. Aanwezigheid bij evenementen die door andere organisaties worden gerealiseerd, waar aandacht voor ons huis wordt gevraagd en gekregen.
  3. Publiciteit via allerlei media, sociale media en ook de traditionele krant.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 270.585

T.b.v. de fondsenwerving eigen evenementen, zoals een benefietdiner. Aanvragen van subsidie en ondersteuning van fondsen en instellingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?