CBF-Erkenningspaspoort

Talent Foundation PvT

Individuele ondersteuning van kansarme jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten om daarmee hun toekomstdromen waar te maken

Dit willen we oplossen

Het ontbreekt jongeren in kansarme omgevingen vaak aan middelen om hun talenten te ontwikkelen en daarmee de leefsituatie van zichzelf, hun familie en anderen in hun leefomgeving te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Jongeren die met ondersteuning van onze stichting hun talent ontwikkeld hebben en daarna kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en vaak ook in dat van hun familie. Daarnaast zetten zij zich vaak in voor hun directe leefomgeving, de zogenoemde 'olievlekwerking'.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

4 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2009

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Jongeren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 21.307

Talent Foundation PvT stelt financiële middelen beschikbaar ter ondersteuning van jongeren in kansarme omgevingen bij het ontwikkelen van hun talent. Dit kan bv. een bijdrage zijn voor het volgen van een studie of voor de aanschaf van middelen om een ambacht uit te oefenen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 20.591

  1. Spotten, begeleiden en coachen van talenten door de leden van de landencommissies, die ter plaatse over een groot sociaal netwerk beschikken
  2. Bestuursleden van de stichting zijn in Nederland actief in het werven van sponsoren, zowel particuliere als in het bedrijfsleven
  3. De stichting neemt deel aan activiteiten m.b.t. goede doelen, zoals de Wereldmarkt in Nuenen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 27.922

Benaderen van bedrijven uit onze persoonlijke netwerken met een voorstel om ze te koppelen aan talenten met bijbehorende financiële ondersteuning. Particuliere belangstellenden enthousiast maken over de mogelijkheid van een fiscaal gunstige schenkingsovereenkomst.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?