CBF-Erkenningspaspoort

Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Dit willen we oplossen

Armoede en onrecht

Dit is waar we trots op zijn

Wij betrekken waar mogelijk de lokale kerken in het opstaan tegen armoede en onrecht, zowel in Nederland als bij internationale programma's. We werken zowel aan gedragsbeïnvloeding in Nederland als aan het wegnemen van oorzaken van armoede en onrecht in ontwikkelingslanden.

Medewerkers

40,7

Actief gebied

23 gebieden

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 juli 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 21.077.198

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties, kerken en via jou. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 19.534.098

  1. Uitvoering van structurele ontwikkelingsprojecten en humanitaire hulpprojecten.
  2. Bewustwordingscampagnes in Nederland en beleidsbeïnvloeding.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 21.458.096

Vanuit giften van onze donateurs: particulieren, kerken, stichtingen, bedrijven en overheden. Ons streven is om minimaal 85% van de inkomsten aan onze doelstellingen te besteden. Van deze 85% gaat dan minimaal 75% naar internationale projecten en ca. 10% naar projecten in NL.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?