CBF-Erkenningspaspoort

Tess

Welzijnsbevordering van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar door middel van dolfijn ondersteunde therapie

Dit willen we oplossen

Welzijnsbevordering van kinderen met een beperking, middels dolfijnondersteunde therapie.

Dit is waar we trots op zijn

Therapie draagt wel degelijk bij aan een goede berbetering van het welzijn van het therapie kind en een betere acceptatie door de ouders.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederlandse Antillen

Vrijwilligers

160

Erkend sinds

01 januari 2018

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 163.457

Grotere naamsbekendheid en meer financiële armslag om nog meer kinderen naar de dolfijntherapie te sturen. Zitten nu op 25 kinderen per jaar

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 148.503

  1. Collectes, braderieën, jaarmarkten enz. Een heleboel activiteiten worden door de wachtlijstouders zelf georganiseerd
  2. nvt
  3. nvt
  4. nvt

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 115.023

Donaties, Club van 52, Vrienden loterij, Emballage acties, Collectes,

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?