CBF-Erkenningspaspoort

Tjommie

Tjommie creëert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika met een verloren jeugd en een uitzichtloze toekomst.

Dit willen we oplossen

Kinderen in rurale townships van Zuid-Afrika, die vaak opgroeien zonder ouders vanwege de hiv/aids-epidemie, krijgen niet de kans zich te ontwikkelen en aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.

Dit is waar we trots op zijn

Het aantal begunstigden van onze projecten is met 20% gestegen. Door het opstarten van tunnelkassen kan op grote schaal voedsel verbouwd worden en kan de gemeenschap leren hoe tuinen onderhouden moeten worden. Ook helpen we kinderen met naschools onderwijs een diploma te halen.

Medewerkers

1

Actief gebied

Zuid-Afrika

Vrijwilligers

10

Erkend sinds

01 oktober 2014

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 415.205

Kwetsbare kinderen een kans op een betere toekomst bieden door toegang tot basale levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, voedzaam eten en een veilig huis, maar ook met activiteiten in onderwijs en (talent)ontwikkeling.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 377.208

  1. Toegang tot basale levensbehoeften; aanleg waterpompen, voedingscentra en groentetuinen, veilige huisjes.
  2. Ondersteuning op het gebied van onderwijs door voorschools onderwijs, huiswerkklassen, schooluniformen verstrekken en beroepsonderwijs.
  3. Ondersteuning op het gebied van (talent)ontwikkeling door sport-, zang-, dans- en theateractiviteiten.
  4. Sociaal-emotionele ondersteuning door maatschappelijk werkers en life skills facilitators.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 414.708

Via donaties van particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?