CBF-Erkenningspaspoort

Topsport for Life

Een beter leven voor actieve mensen met een levensbedreigende ziekte zoals ALS of kanker en voor wie onderzoek vaak te laat komt.

Dit willen we oplossen

Mensen die nú leven met een levensbedreigende ziekte zoals kanker of ALS, hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Net als in de topsport zorgen wij ervoor dat er een team is om de zieke te helpen in die moeilijk(st)e levensfase er het maximale uit te halen.

Dit is waar we trots op zijn

Onze 'gasten', ervaren het leven als aangenamer, voelen zich meer gesteund en weten beter om te gaan met levensvragen en allerlei andere praktische problemen die door de ziekte ontstaan. Ook krijgen zij vaak nieuwe 'vrienden voor het leven' die ook levensbedreigend ziek zijn.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2016

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 56.048

Wij zorgen ervoor dat mensen die nú levensbedreigend ziek zijn een betere kwaliteit van leven gaan ervaren. En ondanks de ziekte nog vele genietmomenten, ook samen met de directe naasten en lotgenoten, kunnen beleven. De zorgen van de ziekte worden daardoor vaak even vergeten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 47.735

  1. Het coachen van de zieke en de naasten bij het leven met een levensbedreigende ziekte. Vaak nodig omdat die levensfase vele problemen kent.
  2. Het organiseren van onvergetelijke dagen en vakantiereizen in groepsverband met vaak een actief karakter waarbij grenzen worden verlegd.
  3. Het vervullen van individuele wensen/dromen. Wij helpen mensen bij het realiseren van wensen op hun eigen 'bucket-list' zoals een droomreis.
  4. Het bevorderen van lotgenotencontact. Dit is erg belangrijk omdat het leven met bijv. ALS of kanker vaak leidt tot een sociaal isolement.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 52.501

Topsport for Life is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van particuliere en zakelijke donaties, sponsoring, acties derden en bijdragen van fondsen die onze doelstelling ondersteunen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?