CBF-Erkenningspaspoort

Trombosestichting

Niemand zou zijn/haar leven mogen kwijtraken door trombose. Daarom zetten wij ons in voor betere behandelingen, onderzoek en voorlichting.

Dit willen we oplossen

Door het financieren van onderzoek en het geven van voorlichting zet de Trombosestichting zich in voor een toekomst zonder tromboseleed. Een toekomst met minder kans op trombose, betere (preventieve) behandelingen en een betere kwaliteit van leven van trombosepatiënten.

Dit is waar we trots op zijn

In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 50 wetenschappelijke onderzoeken mogelijk gemaakt en zo'n 400.000 gratis Antistollingspassen verstrekt. Daarmee hebben we een grote bijdrage geleverd aan meer kennis en nieuwe behandelingen van trombose als ook aan veilig medicijngebruik

Medewerkers

5,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

25

Erkend sinds

01 juli 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.672.943

De Trombosestichting streeft naar het verminderen van de kans op trombose voor iedereen en in het bijzonder voor risicogroepen. We streven naar veilig gebruik van bloedverdunners ter preventie van trombose en naar betere behandelingen van trombosegerelateerde klachten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.083.564

  1. Verstrekken gratis Antistollingspas, en meer voorlichting over snellere herkenning van trombose door artsen en patiënten
  2. Financieren wetenschappelijk onderzoek naar het voorkómen, de oorzaken en de behandeling van trombose gerelateerde aandoeningen.
  3. Geven van voorlichting aan patiënten die trombose hebben gekregen over veilig medicijngebruik
  4. Geven van voorlichting aan het brede publiek ter preventie en snelle herkenning van trombose

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.745.180

Fondsenwerving bij particulieren en bij bedrijven en door nalatenschappen van particulieren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?