CBF-Erkenningspaspoort

Ubbo Emmius Fonds

Het UEF steunt vooruitstrevend onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit willen we oplossen

Het UEF financiert projecten die antwoorden zoeken op vragen die de maatschappij bezighouden. Onze vernieuwende initiatieven geven onderzoekers en studenten de ruimte om zich te ontwikkelen buiten de kaders van reguliere geldstromen.

Dit is waar we trots op zijn

Financiering door het UEF stelt wetenschappers in staat om voor grotere projecten middelen te verkrijgen, terwijl studenten hun grenzen daardoor verder kunnen verleggen en verkennen. We zijn erin geslaagd zowel alumni als niet-alumni hierbij te betrekken.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2021

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.120.797

Het bevorderen van (internationale) samenwerking in onderzoeksprojecten, het vergroten van de mogelijkheden voor vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, het bieden van financiële zekerheid op lange termijn aan de hand van het endowment.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 4.554.873

  1. Projectfinanciering voor onderzoek en onderwijs
  2. Studiebeurzen voor uitzonderlijk talent
  3. Strategisch beheer van het endowment

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.030.352

Schenkingen van particulieren, foundations en bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?