CBF-Erkenningspaspoort

Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van Nederlandse openbare kunstcollecties.

Dit willen we oplossen

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van de Nederlandse openbare kunstcollecties.

Dit is waar we trots op zijn

De Vereniging Rembrandt is trots op het feit zij sinds 1883 aan veel belangrijke iconen voor ons openbaar kunstbezit heeft bijgedragen en nog steeds onverminderd relevant is.

Medewerkers

15,55

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

110

Erkend sinds

01 januari 2002

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 5.511.596

De Vereniging Rembrandt streeft naar het verrijken van en het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit en het vergroten van de publieke belangstelling voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 3.570.199

  1. Door leden en niet-leden te betrekken bij de doelstelling van de Vereniging Rembrandt
  2. Door ambitieuze aankopen door Nederlandse musea te helpen verwezenlijken
  3. Door bij te dragen aan het op peil houden en vergroten van collectiegerelateerde kennis binnen musea
  4. Door er mede zorg voor te dragen dat de Nederlandse openbare collecties toegankelijk blijven en worden doorgegeven aan volgende generaties

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 6.684.544

Vereniging Rembrandt ontvangt contributies, schenkingen van particulieren, nalatenschappen en baten uit beleggingen (algemene reserve en bestemmingsfondsen). Daarnaast ontvangt het o.a. bijdragen van een loterijorganisatie en van een organisatie zonder winstoogmerk (PBC).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?