CBF-Erkenningspaspoort

vfonds

Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving

Dit willen we oplossen

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vfonds wil heel Nederland in beweging brengen voor vrijheid en democratie. Daarom steunen en initiëren we jaarlijks meer dan 250 projecten w.o. nationale herdenkingen, vrijheidscolleges, debatwedstijden, films, podcasts en bevrijdingsfestivals.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn er trots op dat we jaarrond met diverse partners in Nederland jong en oud kunnen inspireren bij te dragen aan een vreedzame samenleving en een democratische rechtsstaat. Mooie projecten dit jaar waren oa de Nationale Kinderherdenking, vrijheidsmaaltijden en Veteranendag.

Medewerkers

11,13

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 10.752.496

1. vergroten van kennis van oorlog en conflict 2. vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat 3. vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie 4. vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.182.665

  1. D.m.v. van het toekennen van financiële bijdragen maakt vfonds projecten mogelijk die anders niet gerealiseerd kunnen worden.
  2. Vfonds verbindt (als regisseur) projecten met elkaar zodat ze beter op elkaar aansluiten met als doel een grotere en zichtbaardere impact.
  3. Vfonds agendeert zelf onderwerpen als er vanuit het werkveld geen/weinig projecten komen die invulling geven aan de doelstellingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 15.668.909

Van de Nationale Postcodeloterij, de VriendenLoterij, de Algemene Loterij Nederland en uit donaties en nalatenschappen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?