CBF-Erkenningspaspoort

Vier voeters

Wij zetten ons in voor dierenwelzijn wereldwijd en willen een einde maken aan het leed van dieren onder directe invloed van mensen.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd wordt dieren leed toegebracht door menselijk handelen. - wilde dieren in privé-bezit, circussen, illegale handel of fokkerijen - gezelschaps- en zwerfdieren ontberen vaak geschikte zorg - productiedieren worden gehouden in omstandigheden die hun welzijn aantasten

Dit is waar we trots op zijn

Wij helpen al 35 jaar dieren in landen over de hele wereld door directe hulp te verlenen en met lange termijnoplossingen. Dit doen we ook in gebieden en op terreinen die niet voor de hand liggen, zoals bijvoorbeeld het redden van dieren uit crisis- en oorlogsgebieden.

Medewerkers

11,5

Actief gebied

18 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juni 2023

Sector

Dieren

Doelgroep

Dieren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 3.540.812

Wij streven naar een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen. Een wereld zonder dierenleed is alleen mogelijk door te werken aan een fundamentele verandering van het systeem en daarmee aan verbetering van de leefomstandigheden van dieren.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 2.329.281

  1. Blootleggen dierenleed: we maken problematiek zichtbaar, communiceren over oplossingen, maken het publiek bewust en zetten aan tot actie
  2. Redden: dieren in nood redden en directe hulp en medische zorg bieden, strijden tegen illegale praktijken en hulp bieden bij handhaving
  3. Beschermen - door opvang en rehabilitatie van wilde dieren in nood in 11 opvangcentra, waaronder onze grote-katachtigen-opvang in Nederland
  4. Beschermen: door lobby & advocacy bij beleidsmakers in politiek en bedrijfsleven zorgen we voor structurele verbeteringen voor dierenwelzijn

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 4.234.096

Het werk van VIER VOETERS voor de dieren is alleen mogelijk dankzij de steun van donateurs en organisaties zonder winststreven. Zij doneren eenmalig structureel of middels een nalatenschap.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?