CBF-Erkenningspaspoort

Villa Pinedo

Dat kinderen met gescheiden ouders gewoon kind kunnen zijn en zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Dat er écht wordt geluisterd.

Dit willen we oplossen

Uit onderzoek blijkt dat, hoewel het grootste taboe van scheiden af lijkt, de gevolgen voor kinderen met gescheiden ouders even groot zijn gebleven. Hun dagelijkse leven verandert meestal ingrijpend. Veel kinderen voelen zich in deze periode schuldig over de scheiding en eenzaam.

Dit is waar we trots op zijn

Op dit moment zijn er bij Villa Pinedo 400 vrijwilligers (ervaringsdeskundige jongeren), die hun eigen (negatieve) ervaringen omzetten in kracht. Ook zijn er in heel NL (sinds sept 2016) bijna 7300 kinderen gekoppeld aan een Online-Buddy! Kinderen weten ons dagelijks te vinden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2018

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 840.167

De autonomie van kinderen met gescheiden ouders versterken door hen zelf aan het woord te laten, zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen anderen steunen. Daarnaast ouders bewust maken van wat er in kinderen omgaat zodat zij keuzes leren maken vanuit liefde i.p.v. strijd.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 712.729

  1. Online (ervaringsdeskundige) Buddy (18-26 jaar) die via onze app met een kind met gescheiden ouders ervaringen deelt en tips en advies geeft
  2. Forum waar kinderen vragen kunnen stellen mbt de scheiding die worden beantwoord door een team van ervaringsdeskundige jongeren.
  3. Online training voor gescheiden ouders waarin zij leren hoe zij pijn als gevolg van de scheiding voor hun kind kunnen beperken.
  4. 'Open brieven', gericht aan ouders, kinderen, jongeren, stiefouders, docenten en het netwerk, waarin kinderen vertellen wat er in hen omgaat

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 790.006

Wij krijgen donaties van fondsen, bijdragen uit samenwerkingen met gemeenten en een klein deel van onze inkomsten komt voort uit het verkopen van diensten en producten aan beroepskrachten en ouders.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?