CBF-Erkenningspaspoort

Vlinderkind

Vlinderkind, samen sterk voor de genezing van een ernstige huidaandoening

Dit willen we oplossen

Het ondraagbare leven met Epidermolysis Bullosa

Dit is waar we trots op zijn

Het ondersteunen van een meerjarig onderzoeksproject bij het UMCG waarbij onderzoek gedaan wordt naar EB. Via het UMCG dragen we ook bij aan het wereldwijde onderzoek naar EB. In 2022 trachten we een professioneel en kwalitatief benefietgala te organiseren t.b.v. fondsenwerving.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2010

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 83.333

Genezing van Epidermolysis Bullosa en het dragelijker maken van het leven met Epidermolysis Bullosa

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 54.356

  1. Fondsenwerving
  2. Ondersteunen van Acties van Derden
  3. Fondsen beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar genezing van EB
  4. Contacten onderhouden met diverse partijen die onderzoek doen naar genezing van EB

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 233.911

Wij komen aan ons geld door donaties, acties door derden die de stichting een warm hart toedragen. Verder ontvangen we door fondsenwerving geld van fondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?