CBF-Erkenningspaspoort

VluchtelingenWerk Nederland

Inzetten voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij toelating, opvang, integratie

Dit willen we oplossen

VluchtelingenWerk richt zich op vier thema's: juridische veiligheid (asiel), maatschappelijke veiligheid (integratie), internationale solidariteit, en draagvlak. Prioriteiten zijn: asielprocedure op tijd, opvang op maat, en direct meedoen (liefst via werk).

Dit is waar we trots op zijn

In 2022: Begeleiden we 87.800 asielzoekers bij hun asielprocedure. Zetten 9.300 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen. Zijn we actief in 280 gemeenten. Starten we bijna 8.000 aanvragen voor gezinshereniging Zijn we aanwezig in alle (crisis)noodopvanglocaties.

Medewerkers

690,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

11000

Erkend sinds

01 januari 2005

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 71.506.000

VluchtelingenWerk vraagt aandacht voor het asielvraagstuk en streeft naar een verwelkomende samenleving waarin burgers, overheid, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen. De vluchteling staat daarbij centraal.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 62.642.000

  1. Behartigen van de belangen van vluchtelingen
  2. Het beïnvloeden van beleid en regelgeving van de overheid om de positie van vluchtelingen te verbeteren.
  3. Het uitvoeren van begeleidingstaken, bij integratie, huisvesting, inburgering, taal en het vinden van werk etc.
  4. Het ontwikkelen en voeren van vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers verwezenlijken onze missie vanaf asielprocedure tot zelfredzaam worden.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 79.609.000

Gemeentelijke subsidies maken voor bijna 50% deel uit van de begroting. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt ons jaarlijks. Daarnaast maken diverse overheden & fondsen ons werk mogelijk via subsidies en projectfinancieringen. We ontvangen giften van particuliere donateurs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?