CBF-Erkenningspaspoort

Voedselbanken Nederland

De VoedselBanken in Nederland helpen mensen die dat het hardst nodig hebben, elke week aan gratis voedsel dat anders verspild zou worden.

Dit willen we oplossen

In Nederland leven 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Aan de andere kant worden tonnen goed voedsel weggegooid. Voedselbankennederland brengen vraag en aanbod samen door overschotten te verdelen onder degenen die dat het hardst nodig hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Voedselbanken Nederland heeft tot doel om de 171 leden allen Voedselbanken in een of meer gemeentes in Nederland en de 10 regionale distributiecentra te ondersteunen bij hun tweeledige taak, het bieden van directe voedselhulp en het voorkomen van verspilling van voedsel.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

180

Erkend sinds

01 april 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.204.597

Wij willen voedselverspilling tegengaan en mensen in nood helpen. Niemand in Nederland zou honger moeten hebben. Ook streven we ernaar dat onze klanten weer zo snel als mogelijk zelfredzaam zijn. Daartoe werken we samen met lokale hulporganisaties.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 3.055.111

  1. Wij verzamelen voedseloverschotten die anders weggegooid worden. Dat gebeurt zowel lokaal als bij onze 10 regionale distributiecentra.
  2. Elke week delen de 171 voedselbanken voedsel uit; gemiddeld 25 consumenteneenheden per gezin van 2 personen.
  3. We stimuleren onze klanten in hun begeleiding om zelfredzaam te worden.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.344.844

De voedselbanken worden volledig gefinancierd door derden: fondsen, donaties van bedrijven en particulieren, opbrengsten van acties, subsidies etc.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?