CBF-Erkenningspaspoort

Vogelbescherming Nederland

De bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als wereldwijd. Samen met zoveel mogelijk mensen.

Dit willen we oplossen

Vogelbescherming wil bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde probleem van het verlies aan natuur/biodiversiteit met een nadruk op vogels en hun leefgebieden. Daarbij kijken we vanuit vogelperspectief vooral Nederland en trekroutes.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij Vogelbescherming: de start van het Aanvalsplan Grutto door de overheid. De aanwijzing van een nieuw Natura 2000-gebied in de Noordzee. En het tot norm gaan verheffen van natuurinclusieve bouwen.

Medewerkers

82,5

Actief gebied

9 gebieden

Vrijwilligers

618

Erkend sinds

01 januari 2002

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 19.127.231

Wij streven naar een wereld met een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur waar mensen van genieten en zich voor inzetten. Focus ligt hierbij op landbouwgebieden, steden en natuurgebieden in binnen- en buitenland.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 14.476.560

  1. Activeren samenleving: het mensen de mogelijkheden bieden zelf bij te dragen aan verbeteringen voor vogels, van tuin tot boerderij.
  2. Met boeren, levensmiddelenindustrie en overheden werken aan een duurzame landbouw waar weer ruimte is voor vogels en andere soorten.
  3. Herstel van belangrijke natuurgebieden als bv de Waddenzee door het leveren van kennis, uitvoeren van concrete projecten en voorlichting.
  4. Steun aan BirdLife partners bij het uitvoeren van projecten gericht op natuurherstel in combinatie met inkomen generende projecten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 17.529.583

- Contributies en donaties; - Nalatenschappen; - Sponsoring en verkoop producten; - Bijdrage Postcode Loterij; - Projectsubsidies van fondsen en overheden (provincies, EU en rijk).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?