CBF-Erkenningspaspoort

Vogelhospitaal

In de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren.

Dit willen we oplossen

Wij hebben allemaal een wettelijke zorgplicht voor het welzijn van dieren. Echter het houden van wilde dieren zoals vogels is niet toegestaan zonder de benodigde vergunning. Het Vogelhospitaal heeft als enige in de regio de noodzakelijke kennis en vergunning om zorg te verlenen

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op ons goed functionerend hospitaal, schoon en efficiënt, waar wij ruim 4000 vogels per jaar behandelen. Onze bezoekers zijn altijd verrast over de professionaliteit die wij met een grote groep vrijwilligers en slechts 3 professionele krachten (2,6 FTE) bereiken

Medewerkers

2,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

60

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Dieren

Doelgroep

Dieren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 187.854

Het Vogelhospitaal streeft er naar de vogels zo snel mogelijk terug te laten keren naar de natuur, ze op te vangen en verzorgen met zo min mogelijk stress en ze zo veel mogelijk hun soort eigen gedrag te laten behouden na terugkeer in de natuur

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 181.063

  1. wij hebben een meerjaren plan om de opvang zo in te richten dat alle ruimtes hieraan gaan voldoen
  2. wij trainen onze vrijwilligers , maar ook de vrijwilligers van de dierenambulances, om op de juiste, minst stressvolle wijze hulp te bieden
  3. wij ontwikkelen educatieprogramma's over vogels om kennis van publiek te verbeteren

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 464.947

Wij collecteren in de regio, organiseren diverse activiteiten, doen statiegeld acties, hebben donateurs die ons trouw steunen en ontvangen steun van de omringende gemeenten. De reserves die wij hebben zijn ter financiering van het gebouw en een continuïteitsreserve.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?