CBF-Erkenningspaspoort

Vogelrevalidatiecentrum Zundert

VRC Zundert is sinds 1980 hét opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren in de provincie Noord-Brabant.

Dit willen we oplossen

Inheemse vogels en zoogdieren die, vaak door menselijk toedoen, in de problemen zijn gekomen worden opgevangen en verzorgd zodat onnodig lijden van dieren wordt voorkomen.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks worden er zo'n 7.000 dieren opgevangen en verzorgd door een enthousiaste en gemotiveerde groep mensen. Het centrum bestaat al sinds 1980 en is ook voor de toekomst goed uitgerust voor de opvang van dieren.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

134

Erkend sinds

01 december 2019

Sector

Dieren

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 300.507

Doel is de dieren weer gezond vrij te laten in de natuur. Liefst voorkomen we dat dieren in de problemen komen. Via educatie en voorlichting vergroten we de kennis over de natuur bij jong en oud.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 251.645

  1. Dieren worden onder deskundige begeleiding van de vaste medewerkers door vele vrijwilligers gerevalideerd.
  2. De dieren herstellen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving en ze worden, als ze zich kunnen redden, weer losgelaten in de natuur.
  3. In NatuurEducatieCentrum "De Luitert" en de natuurtuin bieden we informatie over natuur en organiseren we lezingen, workshops en excursies.
  4. Voor scholen ontwikkelen we boeiende leerprojecten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 336.742

Donaties, (lijfrente-)schenkingen, sponsoring, excursies, horeca en winkel

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?