CBF-Erkenningspaspoort

VPGO

het mogelijk maken van paardrijden voor zoveel mogelijk gehandicapten, zodanig dat niemand buitengesloten wordt.

Dit willen we oplossen

de beperkte mogelijkheden voor gehandicapten om zo volwaardig mogelijk aan een sportieve activiteit deel te nemen

Dit is waar we trots op zijn

Het organiseren van de zogenaamde Landdag waar 200 tot 300 gehandicapte ruiters op eigen niveau een proef kunnen rijden en daardoor ook het wedstrijdelement ervaren waarbij je een prijs kunt winnen. Daarnaast blijven nieuwe contacten maken en vooral plezier hebben belangrijk.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2013

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 86.370

door samenspraak en persoonlijke ontwikkeling de mogelijkheden voor paardrijden door gehandicapten vergroten waarbij plezier en contact met het paard twee heel belangrijke onderdelen zijn.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 73.948

  1. het financieel ondersteunen van aangesloten stichtingen voor paardrijden gehandicapten
  2. het toezicht op de juiste besteding van deze gelden
  3. het organiseren van kledinginzamelingen om geld te genereren voor de ondersteuning
  4. het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen de aangesloten stichtingen om het gestelde onder 2 te bereiken

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 86.695

Verkoop van huis-aan-huis opgehaalde kleding

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?