CBF-Erkenningspaspoort

VPSG

Een luisterend oor zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik en kennisoverdracht m.b.t. de problematiek

Dit willen we oplossen

VPSG vraagt aandacht voor het probleem van seksueel misbruik en biedt slachtoffers een luisterend oor en hulp en ondersteuning. 22% van de vrouwen en 6% van de mannen in Nederland zegt ervaring te hebben met seksueel geweld.

Dit is waar we trots op zijn

Wij bieden een ondersteunende, veilige plek waar slachtoffers van seksueel geweld (v/m) een luisterend oor vinden en hulp bij de verwerking van hun ervaringen. Gemiddeld voeren we 8 gesprekken per dag. We bestaan al vanaf 1985.

Medewerkers

1,24

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

8

Erkend sinds

01 september 2016

Sector

Welzijn

Doelgroep

Slachtoffers van seksueel misbruik

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 90.227

Een veilige en betrouwbare steun zijn voor mensen die getroffen zijn Inhoudelijke bijdragen leveren aan gesprekken en informatie over het probleem. Kennis en inzicht verbeteren voor wat slachtoffers nodig hebben Aandacht voor de relatie seksueel geweldtrauma en geloofstrauma

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 51.365

  1. Levensbeschouwelijke counseling voor slachtoffers (en hun naaste omgeving) via individuele gesprekken (ook mail of telefoon) in groepen
  2. Organiseren van activiteiten voor lotgenotencontact; o.a verdiepingsdagen en werken met themagerichte werkschriften
  3. Organiseren van studie/themadagen rond problematiek
  4. Schrijven over problematiek

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 97.368

We werven en krijgen geld van donateurs, fondsen, kerken en instellingen. Ook de cliënten dragen naar draagkracht bij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?