CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Het werven van gelden om de (patiënten)zorg te verbeteren d.m.v. onderzoek en de realisatie van voorzieningen binnen het Maasstad Ziekenhuis

Dit willen we oplossen

Het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten zo prettig mogelijk te maken door extra voorzieningen te realiseren. Daarnaast willen we het onderzoekklimaat (innovatie en wetenschap) stimuleren om toekomstige zorg blijvend te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

In 2022 hebben we naast de projecten die de patiëntenzorg verbeteren een start gemaakt met de werving voor de Beschermde Wiegkamer. Hierin zijn we de samenwerking aangegaan met Stichting Beschermde Wieg en het Ikazia Ziekenhuis.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 februari 2018

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 52.379

Het blijven verbeteren van de (patiënten)zorg en het onderzoekklimaat binnen het Maasstad Ziekenhuis zodat we een grote bijdrage leveren aan de vorming van de huidige en toekomstige zorgbeleving van de bewoners van Rotterdam en omgeving.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 44.389

  1. Bouwen aan naamsbekendheid (intern en extern) en het communiceren van de toekomstdroom van de vriendenstichting.
  2. Het betrekken van Rotterdamse bewoners en bedrijven in ons proces zodat we samen iets voor anderen kunnen betekenen.
  3. Communiceren over wat het Maasstad Ziekenhuis aan onderzoek verricht en welke resultaten daarbij behaald zijn
  4. Het stimuleren van samenwerkingen (STZ/ Santeon/ Nederlandse ziekenhuizen) op het gebied van onderzoek en fondsenwerving.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 51.781

We houden een reserve aan van 25.000 euro. Er worden gelden geworven per project of onderzoek bij fondsen, particulieren en bedrijven. In de toekomst zal Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis zich gaan richten op het creëren van een sterke achterban (donateurs, bedrijven)

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?