CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van De Hoop

Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven

Dit willen we oplossen

Vrienden van De Hoop stelt zich ten doel om bij te dragen aan de continuïteit van activiteiten van De Hoop Groep die een aanvulling vormen op de ‘reguliere’ ggz-zorg. Ook is het doel om de ‘keten’ van preventie tot en met nazorg in stand te houden.

Dit is waar we trots op zijn

Vrienden van De Hoop heeft al jarenlang een zodanige bijdrage geleverd, dat de continuïteit van de aanvullende zorg tijdens de reguliere ggz-zorg kon worden gecontinueerd (zoals pastorale zorg). Hetzelfde gold voor het in stand houden van de genoemde ‘keten’.

Medewerkers

16

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

6

Erkend sinds

01 juli 2002

Sector

Welzijn

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 3.008.023

Bijdragen aan de continuïteit van niet of maar deels door overheid en verzekeraars gefinancierde zorg.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 2.108.907

  1. Financieren van activiteiten die een aanvulling vormen op 'reguliere' ggz-zorg en de zorgketen in stand houden
  2. Beschikbaar stellen van gebouwen voor het werk van De Hoop en gelieerde stichtingen
  3. Beschikbaar stellen van expertise aan De Hoop en gelieerde stichtingen
  4. Communiceren van Verhalen van Hoop als onderdeel van onze voorlichtingsactiviteiten

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 3.500.684

Donaties van onder meer particulieren, kerken, bedrijven en vermogensfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?