CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

De vrienden stellen EE dankzij hun bijdragen en donaties in staat activiteiten te ontwikkelen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Dit willen we oplossen

VvEE maakt de financiële onafhankelijkheid van de Stichting Expertisecentrum Euthanasie (EE) mogelijk, zodat deze slagvaardig hulp kan verlenen aan mensen met een doodswens die hun vrijwillig en weloverwogen verzoek om euthanasie niet door de eigen arts gehonoreerd zien.

Dit is waar we trots op zijn

De Vrienden vormen samen een netwerk van ca. 13.000 mensen en zijn voor ons van onschatbare waarde. Hun bijdragen zorgden ervoor dat onze stichting kon worden opgericht. En nog steeds is hun steun onmisbaar voor de mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2020

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 1.012.871

Het bevorderen van een betere hulpverlening aan hen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het breder beschikbaar krijgen van de hulpverlening bij levensbeëindiging en het bevorderen van een beter gebruik van de mogelijkheden die de wetgeving biedt.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 935.887

  1. Deskundigheidsbevordering binnen het expertisecentrum en van het uitdragen van haar expertise naar medici en andere relevante doelgroepen.
  2. De consulent euthanasie staat de (uitvoerend) arts bij en geeft informatie of begeleidt hen tijdens het euthanasietraject.
  3. Op basis van jarenlange casuïstiek worden nascholingsmogelijkheden aangeboden aan collega-artsen.
  4. De relatiemanagers van EE bevorderen dat euthanasieverzoeken in de relatie tussen patiënt en eigen behandelaar worden opgepakt.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 1.005.933

Het verwerven van financiële middelen door de stichting geschiedt onder particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en andere maatschappelijke organisaties in de vorm van o.a. donaties, erfenissen en legaten, schenkingen en subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?