CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van Nieuw Spraeland

Een betere behandeling voor mensen met verstandelijke beperking die tevens de last ondervinden van een psychische-of gedragsstoornis.

Dit willen we oplossen

Wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie is schaars. Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft zich ten doel gesteld om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren en de zorg te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Een verstandelijke beperking is niet te behandelen. Een psychische stoornis veelal wel. Maar de combinatie maakt dat mensen met een ‘dubbele diagnose’ tussen wal en schip vallen. We zijn trots op onderzoek en praktijkproducten die mede met onze steun tot stand zijn gebracht.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2021

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Mensen met een beperking

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 13.482

Een betere behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking die tevens de last ondervinden van een psychische stoornis of gedragsstoornis. Met aandacht voor zelfregie en inzet van ervaringsdeskundigheid naar een betere toekomst voor de mensen die “dubbel pech” hebben.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.809

  1. Samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB).

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.054

Schenkingen, donaties en rendement op eigen vermogen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?