CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van Nieuw Unicum

De kwaliteit van leven van de bewoners van Nieuw Unicum (een beetje) te verhogen, individueel en in groepsverband.

Dit willen we oplossen

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum honoreert aanvragen voor indivueel- en groepsvervoer, individuele aanvragen voor noodzakelijke levensbehoeften, en aanvragen op organisatieniveau, en verhoogt daarmee de kwaliteit van leven van onze bewoners.

Dit is waar we trots op zijn

Onze vriendenstichting maakt projecten mogelijk die niet uit de gelden van de Wet Langdurige Zorg gefinancierd kunnen worden. Wij maken echt het verschil voor onze bewoners. Ook zoeken wij de samenwerking op met (lokale) partijen om meer te betekenen voor de bewoners.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Welzijn

Doelgroep

Mensen met een beperking

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 143.928

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum van Nieuw Unicum ondersteunt projecten die niet uit de Wet Langdurige Zorg gefinancierd kunnen worden en direct ten goede komen aan de bewoners van Nieuw Unicum. De projecten variëren van de aanschaf van een bril tot een groot project.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 96.636

  1. Wij werven gelden voor uiteenlopende projecten bij onze vrienden, bij bedrijven en fondsen.
  2. We zetten ons netwerk in om extra's voor de bewoners te kunnen realiseren, zoals verzorging van een high tea voor een afdeling.
  3. Inzet van vrijwilligers om wensen te vervullen. Denk bijvoorbeeld aan een pannenkoekenwandeling in de Waterleidingduinen.
  4. Benaderen van bedrijven om gratis/gereduceerd tarief diensten te leveren. Voorbeelden: een kok die in onze organisatie komt koken.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 48.728

Donaties, toekenningen fondsen, periodieke schenkingen, erfenissen, rendement vermogen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?