CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van XR

Creëert bewustwording van de klimaat en ecologische crisis en roept overheid en organisaties op om de noodzakelijke actie te ondernemen.

Dit willen we oplossen

Klimaatverandering bedreigt de mensheid op kortere termijn met enorme problemen en op langere termijn met uitsterving . Wij eisen dat de overheid hierover de waarheid vertelt, op een rechtvaardige manier direct actie onderneemt en via burgerberaad haar inwoners laat beslissen.

Dit is waar we trots op zijn

Extinction Rebellion is actief in 84 landen met ongeveer 1.200 groepen, in Nederland zijn er 33 groepen met meer dan 15.000 supporters en we groeien nog steeds. De politiek begint te luisteren, en gaat een iets actiever beleid voeren om de klimaatcrisis aan te pakken.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2021

Sector

Natuur en milieu

Doelgroep

Milieu

Status

Vrienden van XR ondersteunt vanuit haar doelstelling het werk van de beweging Extinction Rebellion

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 741.254

We streven naar het behoud van een leefbare aarde voor iedereen. Daarom willen we dat de overheid en bedrijven op een rechtvaardige wijze maatregelen nemen om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 718.677

  1. Wij steunen protesten en vreedzame disruptieve en creatieve acties die de ernst van de klimaatcrisis duidelijk maken.
  2. Wij steunen het geven van informatieve lezingen over de klimaat en ecologische crisis door het financieren van de huur van ruimten.
  3. Wij steunen de trainingen die deelnemers kunnen volgen ter voorbereiding op de vreedzame en creatieve acties.
  4. Wij steunen het opbouwen van de beweging Extinction Rebellion en acties om het aantal mensen die zich aansluiten te vergroten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 1.331.999

Door crowdfunding en werven van sponsoren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?