CBF-Erkenningspaspoort

Vriendenkring Nederland

Het doel van onze stichting is om de allerarmsten zelf de hoofdpersoon te laten worden in hun eigen ontwikkeling

Dit willen we oplossen

In Nicaragua, Suriname en India is het voor de allerarmsten bijna onmogelijk om hun eigen leven in eigen hand te nemen. Anderen beslissen over hen, niet met hen. Als je als dubbeltje geboren wordt, wordt je nooit een kwartje.

Dit is waar we trots op zijn

Na 7 jaar cursussen en begeleiding bestuurt de boerencoöperatie APADECA in Nicaragua zich zelf sinds 2016.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 79.823

D.m.v onze projecten in bovengenoemde landen streven wij ernaar dat de allerarmsten zelf de hoofdpersoon worden in hun eigen ontwikkeling, ongeacht religie of politieke groepering. Persoonlijkheidsontwikkeling, educatie en het aanreiken van middelen moeten hieraan bijdragen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 63.790

  1. In Nicaragua hebben wij dagbesteding voor gehandicapten, een sport&cultureel centrum, een bibliotheek, een apotheek en boerencoöperatie.
  2. In Suriname ondersteunen we de bouw van scholen in de binnenlanden en hebben we projecten voor vroegtijdige schoolverlaters.
  3. In India ondersteunen we opvanghuizen die (wees)kinderen uit de laagste kasten, een moeder en thuis bieden en goed onderwijs.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 80.706

Via contactbrieven met onze donateurs

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?