CBF-Erkenningspaspoort

Waddenvereniging

Het beschermen en herstellen van de unieke en kwetsbare natuur van het enig natuurlijk UNESCO Werelderfgoed in Nederland: de Wadden.

Dit willen we oplossen

De natuur van de Wadden staat onder druk. Niet de economie, maar de natuur moet op 1. Een schone zee met voldoende rustgebieden en ruimte voor natuurontwikkeling maakt de natuur weer robuust. En daar profiteert het hele ecosysteem van.

Dit is waar we trots op zijn

We zetten het belang van een rijke onderwaternatuur op de kaart. We verzetten ons tegen schadelijke activiteiten, maar komen vooral met concrete oplossingen zoals de Vismigratierivier of project CleanUpXL waarmee we 800.000 kilo troep uit de zee halen.

Medewerkers

15,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

100

Erkend sinds

01 juli 2005

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.429.630

Robuust natuurbeheer, een compleet en rijk onderwaterleven en een Waddenzee waar niet langer schadelijke activiteiten zoals gas- en zoutwinning plaatsvinden. Een Waddenzee die door iedereen gekoesterd wordt en waar we met zijn allen voor willen zorgen

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 1.967.469

  1. We initiëren en faciliteren onderzoek naar onderwaternatuur. We koppelen daar concrete beheeradviezen en -maatregelen aan.
  2. We realiseren nieuwe overgangen tussen zoet en zout water, die in grote mate bijdragen aan herstel van de biodiversiteit.
  3. We doen aan Voorlichting en Educatie omdat we erin geloven dat kennis hebben en beleven tot beschermen leidt.
  4. Belangenbehartiging: we pleiten in Den Haag en bij grote bedrijven voor het stoppen van schadelijke activiteiten in het waddengebied.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.265.769

Door middel van werving bij particulieren (lidmaatschappen, donaties, vergoedingen voor activiteiten, acties en nalatenschappen), de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en subsidies voor projecten van fondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?