CBF-Erkenningspaspoort

Wakker Dier

Een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij.

Dit willen we oplossen

Een dier is geen levenloos product. Maar de voedingsindustrie denkt daar anders over. In deze sector dienen de dieren slecht één doel: winst maken. Maar zo goedkoop en massaal mogelijk vlees, eieren en zuivel produceren veroorzaakt veel dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

De legbatterij-ei en de plofkip zijn uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen. Het supermarktaanbod en -promotie van vlees met een welzijnskeurmerk neemt toe.

Medewerkers

19,75

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2003

Sector

Dieren

Doelgroep

Dieren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 3.965.063

Wakker Dier strijdt voor drastische hervorming van de voedingsindustrie. Wij zien minder én beter vlees als de oplossing voor het massale dierenleed.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.857.288

  1. Company campaigning - We spreken bedrijven aan op dierenleed en vragen hen om actie te ondernemen.
  2. Publicitaire aandacht - In de pers en met reclame laten we zien hoe er met de dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen.
  3. Consumentenvoorlichting - We vertellen over dierenleed en laten zien dat iedereen zelf heel makkelijk diervriendelijkere keuzes kan maken.
  4. Wetgevingsbeïnvloeding - Wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.460.038

We kiezen voor een financieringsmodel dat het beste aansluit bij onze strategie: periodieke donaties en nalatenschappen van particulieren. We richten ons eveneens op baten van loterijorganisaties en andere organisaties zonder winststreven die onze visie delen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?