CBF-Erkenningspaspoort

War Child

War Child zet zich in voor het psychosociale welzijn en toekomstperspectief van kinderen en jongeren die opgroeien in oorlog.

Dit willen we oplossen

War Child richt zich op het verbeteren van psychosociale welzijn van kinderen in oorlog. In haar programma's ondersteunt War Child deze kinderen met psychosociale hulp, onderwijs en bescherming zodat zij zich op een gezonde manier in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2022 hebben we hulp geboden aan 487.165 kinderen en volwassenen plus 34.644 via partners rondom Oekraïne. Met de hulp van onze Friends, partners, campagnevoerders en ambassadeurs hebben we ons werk in 76 projecten geïmplementeerd, uitgebreid en geïntensiveerd.

Medewerkers

517

Actief gebied

26 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2000

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 48.934.233

Dat ieder kind in oorlog de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen, voor een betere toekomst voor hen en de volgende generatie.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 43.520.717

  1. Psychosociale hulp: Met o.a. creatieve methodes, spel en psychologische hulpverlening spreken wij o.a. de veerkracht van kinderen aan.
  2. Bescherming: Wij creëren veilige plekken voor kinderen in oorlog. Hier gaan we met de kinderen aan de slag.
  3. Onderwijs: Dankzij scholing kunnen kinderen hun eigen toekomst vormgeven. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien in oorlog.
  4. Advocacy: War Child is (inter)nationaal actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding, waarbij wordt samengewerkt met de kinderen en NGOs.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 50.888.073

Het geld dat we inzetten om onze doelen te bereiken komt voornamelijk van individuele donateurs (Friends), bedrijven die ons ondersteunen, institutionele donoren (zoals overheden en de EU), loterijen en andere not for profit organisaties (vooral stichtingen). Dank jullie wel!

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?