CBF-Erkenningspaspoort

Water for Life

Iedereen in de wereld verdient toegang tot schoon drinkwater en een toilet.

Dit willen we oplossen

Ruim 884 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkwater. Zelfs 2.4 miljard mensen leven zonder toiletten of andere goede sanitaire voorzieningen. Hier willen wij iets aan doen.

Dit is waar we trots op zijn

100 % van de donaties wordt ingezet om samen met waterbedrijven in Nederland en met lokale waterbedrijven uit de landen waarin wij werken om drinkwater en sanitaire voorzieningen in arme wijken in Afrika en Azië net zo vanzelfsprekend te maken als in Nederland, nu en later.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

14 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 1.757.290

Dankzij de donaties van klanten van Nederlandse drinkwaterbedrijven zorgen wij er samen met onze partnerdrinkwaterbedrijven voor, dat arme wijken worden aangesloten op drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hierdoor hebben mensen nu en in de toekomst toegang.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 1.626.087

  1. Door het creëren van bewustwording dat kraanwater niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is als in Nederland.
  2. Door het (co)financieren van projecten om arme wijken aan te sluiten op drinkwater en sanitaire voorzieningen.
  3. Door samenwerking met Nederlandse en lokale waterbedrijven voor de borging van de kwaliteit en de duurzaamheid.
  4. Door het monitoren, evalueren en opvolgen van projecten na afronding zodat de duurzaamheid wordt geborgd.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 1.783.297

Dankzij donaties van klanten van de waterbedrijven, particulieren, via bedrijven, vrienden en institutionele fondsen of door donaties dankzij acties of tijdens evenementen of als tegenprestatie. Wij kunnen borgen dat 100% van de donaties naar de projecten gaat.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?