CBF-Erkenningspaspoort

Wemos

Zorgen voor rechtvaardigheid van gezondheid wereldwijd, zodat dat iedereen toegang heeft tot goede zorg, ook als je weinig geld hebt.

Dit willen we oplossen

Niet iedereen heeft gelijke toegang tot gezondheidszorg; bijv. vanwege financiële barrières, gebrek aan zorgpersoneel, faciliteiten of (betaalbare) medicijnen. Wemos wil dat iedereen zo gezond mogelijk kan zijn en werkt aan verbetering van gezondheid(szorg) wereldwijd.

Dit is waar we trots op zijn

Onze lobby voor een rechtvaardig wereldwijd pandemieverdrag, met voldoende financiering en nadruk op toegankelijkheid van medicijnen. Onze inzet op verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De aandacht voor grote tekorten aan zorgpersoneel in Europa.

Medewerkers

24,8

Actief gebied

10 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2010

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 7.177.280

Dat iedereen, overal ter wereld, toegang heeft tot geschoold zorgpersoneel en betaalbare geneesmiddelen. Ook willen we dat regeringen voldoende (duurzame en flexibele) financiering hebben om te investeren in kwalitatief en toegankelijk gezondheidssystemen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 6.911.389

  1. We bouwen kennis op via beleidsanalyse en onderzoek, vaak met partners, om noodzakelijke beleidswijzigingen te identificeren en bevorderen.
  2. We vertalen deze (vaak complexe) informatie naar heldere kennisproducten die we delen met relevante actoren en via onze netwerken en online
  3. We werken samen met Nederlandse, internationale en lokale maatschappelijke organisaties om gemeenschappelijke boodschappen te versterken.
  4. We doen aan actieve beleidsbeïnvloeding gericht op beleidsmakers in de Nederlandse regering, de Europese Unie en multilaterale instellingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 7.381.225

Voor onze programma’s ontvangen wij financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken, diverse stichtingen en vermogensfondsen en een kleine groep individuele donateurs. Voor een volledig overzicht van onze financiën, verwijzen wij graag naar onze jaarrekening.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?