CBF-Erkenningspaspoort

WensAmbulance Brabant

WensAmbulance Brabant wil alle terminaal zieke mensen de mogelijkheid bieden een laatste wens -klein of groot- in vervulling te laten gaan.

Dit willen we oplossen

Terminaal zieken die niet of nauwelijks kunnen lopen en staan verkeren in een isolement. Zij kunnen niet zelfstandig reizen. Om dit isolement te doorbreken biedt WensAmbulance Brabant gratis vervoer en begeleiding aan voor een laatstewens-reis naar een favoriete bestemming.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots dat onze 100% vrijwilligersorganisatie sinds 2011 elk jaar opnieuw terminaal zieken, hun familie en sociale omgeving (werk, club) een moment van vreugde en ontmoeting schenkt, waarvan ze dachten dat het niet meer mogelijk was. Vele complimenten getuigen daarvan.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

160

Erkend sinds

01 januari 2018

Sector

Welzijn

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 178.433

Door goede voorlichting willen we bereiken dat alle inwoners van de provincie Noord-Brabant op de hoogte zijn van ons aanbod voor een laatstewens-reis in een moderne WensAmbulance met deskundige begeleiding. Dat een terminaal zieke ergens niet bij kan zijn, bestaat dan niet meer!

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 162.177

  1. Goede voorlichting en publiciteit via ziekenhuizen, hospices, enz. Aanwezigheid met de WensAmbulance en vrijwilligers bij evenementen.
  2. Handhaving van een kwalitatief hoogwaardig wagenpark door tijdige vernieuwing en comfortverhoging van de WensAmbulances.
  3. Voortdurende aandacht voor een hoogwaardig gekwalificeerd vrijwilligersbestand door voortdurende (bij)scholing op een breed gebied.
  4. Ondersteuning van acties van verenigingen en scholen die de inbedding van de WensAmbulance in de lokale gemeenschap bevorderen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 356.084

Giften van particulieren, verenigingen, scholen, bedrijven, enz. WensAmbulance Brabant is een 100% vrijwilligersorganisatie: er zijn geen betaalde functionarissen en de ontvangen giften worden optimaal besteed aan een comfortabele wensuitvoering met moderne ambulances.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?