CBF-Erkenningspaspoort

WensAmbulance Oost-Nederland

De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre)terminale en ernstig zieke patiënten mogelijk te maken door liggend vervoer te bieden

Dit willen we oplossen

Door immobiliteit ten gevolge van ziekte kunnen veel mensen hun veelal laatste wensen, die stuk voor stuk waardevolle momenten zijn en dierbare herinneringen kunnen vormen, niet in vervulling zien gaan.

Dit is waar we trots op zijn

24 uur per dag, 365 dagen per jaar staan onze vrijwilligers klaar om wensen in vervulling te laten gaan, waardoor mensen voor wie dit onmogelijk leek alsnog afscheid kunnen nemen van geliefden, nog één keer die speciale plek kunnen bezoeken en nog even echt samen kunnen zijn.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 167.470

Ons uiteindelijke doel is te zorgen dat iedereen, ondanks (pre) terminale of langdurige ziekte en de daaruit volgende immobiliteit, toch een (laatste) wens in vervulling kan zien gaan.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 132.442

  1. Wij zetten onze ambulances in om mensen comfortabel liggend te kunnen vervoeren, begeleid door betrokken en bekwame vrijwilligers.
  2. Onze commissies verzorgen activiteiten om geld in te zamelen en de Wensambulance grotere bekendheid te geven.
  3. Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud van de ambulances, de intake van de wensen, trainingen van vrijwilligers en andere belangrijke taken
  4. We zorgen voor een hoogwaardig en gekwalificeerd vrijwilligersbestand door herhaalde (bij)scholing op een breed gebied.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 498.643

Wij zijn volledig afhankelijk van schenkingen en donaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?